آرشیو "مدیرعامل"

مدیر عامل سازمان


مدیر عامل سازمان   عبدالرحیم کردی رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی...

ادامه بیشتر ...