آرشیو "درباره سازمان"

مدیر عامل سازمان


مدیر عامل سازمان   عبدالرحیم کردی رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی...

ادامه بیشتر ...

درباره سازمان منطقه آزاد چابهار


درباره منطقه آزاد منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار، یکی از مناطق آزاد هفت گانه کشور است که در راستای اهداف اقتصادی کشور ، بیش از دو دهه  است که درمجاورت شهرستان چابهار و در حاشیه دریای عمان تاسیس شده است . با توجه به...

ادامه بیشتر ...