معرفی اتاق بازرگانی

تاریخچه اتاق بازرگانی و صنایع منطقه آزاد چابهار :

اتاق بازرگانی و صنایع منطقه آزاد چابهار بر اساس مذاکرات و توافقات فیما بین فعالین اقتصادی و مسئولین و مدیران منطقه که از سال ۱۳۸۰ ادامه داشت، طی اولین جلسه مجمع عمومی موسس مورخ ۸۱/۳/۹ شکل گرفته و نهایتاً در مورخ ۸۱/۹/۱۴ طی شماره ۱۴ در واحد ثبتی منطقه آزاد چابهار و بر مبنای اساسنامه که قبلاً توسط هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تایید شده بود به ثبت رسید.فعالیتهای اجرایی اتاق بازرگانی عملاً از خرداد۱۳۸۲ وبا افتتاح دفتر آغاز گردید.

هم اکنون اتاق بازرگانی دارای بیش از ۱۰۰۰ عضو بوده که در ۲ گروه تولیدی،صنعتی  و بازرگانی مشغول فعالیت می باشند.لازم به توضیح است که اتاق بازرگانی و صنایع منطقه آزاد چابهار بدون هیچگونه وابستگی سازمانی و تنها با الگو برداری از ساختار اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن وکشاورزی ایران طراحی و تشکیل شد ومی تواند پل ارتباطی مناسب جهت فعالین و مسئولین منطقه آزاد چابهار باشد .اعضای هیئت رئیسه اتاق هر سه سال و هیئت نظارت آن هر ساله و طی رای ماخوذه توسط اعضاء در مجامع عمومی انتخاب می شوند.

اهداف :

به منظور فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه منطقه آزاد چابهار و ایجاد شرایط لازم جهت تحقق اهداف پیش بینی شده در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و آئین نامه های مربوطه ، تبادل افکار و بیان آرا و عقاید بازرگانان و صاحبان صنایع به موجب این اساسنامه و تائید سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار ، اتاق بازرگانی و صنایع منطقه آزاد چابهار تشکیل می شود .

وظایف و اختیارات اتاق :

الف) ایجاد هماهنگی بین بازرگانان و صاحبان صنایع در اجرای قوانین و مقررات جاری .

ب) ارایه پیشنهاد و نظرات مشورتی در مورد مسائل اقتصادی منطقه به مدیران و سیاست گذاران سازمان .

پ) تهیه صدور ، تفریغ و تائید اسناد مورد نیاز بازرگانان و صاحبان صنایع با همکاری و نظارت سازمان .

ت ) رسیدگی به شکایت ها و مسائل و مشکلات اعضاء و پیگیری موضوع از طریق مراجع ذیربط.

ث ) همکاری و معاضدت با دستگاه های اجرایی و سایر مراجع ذیربط به منظور نیل به اهداف سازمان و اعضاء اتاق .

ج) تشکیل نمایشگاه های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح و شرکت در سمینار ها و کنفرانس های مربوط به فعالیت های بازرگانی و صنعتی در چارچوب سیاست های سازمان .

چ) کوشش در راه شناساندن بازار کالاهای صادراتی منطقه در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوط جهت شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی .

ح) تشویق وترغیب سرمایه گذاران داخلی وخارجی در امور تولیدی و بازرگانی منطقه .

خ) ارتباط با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق های مشترک و کمیته های مشترک و اتاق های بازرگانی سایر مناطق آزاد بر اساس سیاست های سازمان .

د ) تلاش در جهت جلب و جذب اعضاء جدید و ایجاد محیط قابل اعتماد برای فعالیت بازرگانان و صاحبان صنایع و نظارت بر حسن جریان امور.

ذ) ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و فنی .

ر) صدور کارت عضویت اتاق برای اعضاء.

ز) دایر کردن دوره های کاربردی در امور بازرگانی و صنعتی متناسب با نیازهای اعضاء .

ژ) تشکیل کمیسیون های تخصصی جهت تسهیل مشارکت اعضاء در پیشبرد برنامه های اتاق .

س) تلاش در جهت بررسی مسائل و مشکلات بازرگانان و صاحبان صنایع اعم از اعضاء و سایر متقاضیان از طریق حکمیت و داوری .

 

شرایط عضویت :

 

      قبول عضویت منوط است به داشتن :

       مجوز فعالیت صادره از سازمان .

       پرداخت حق عضویت .

       ارایه گواهی عدم سوء پیشینه .

ارکان اتاق :

      الف ) مجمع عمومی .

       ب ) هیئت رئیسه.

     ج) هیئت نظارت .

 

وظایف اجرایی فعلی اتاق بازرگانی :

۱- صدورکارت بازرگانی .

۲-صدور گواهی مبداء.

۳-تشکیل کمیسیونهای تخصصی.

۴-اطلاع رسانی به مراکز و واحدهای تولیدی وخدماتی در خصوص موضوعات روز منطقه

۵-صدورگواهی یا معرفی نامه جهت اعضاء به ارگانهای سرزمین اصلی وخارج ازکشور(اتاقهای بازرگانی کشورها).

۶-پیگیری شکایات اعضاء