جلسه فعالین اقتصادی با حضور فعالین بخش صنایع در اتاق بازرگانی در خصوص قطع برق پیکره صنعتی

جلسه فعالین اقتصادی  با حضور مشاور حقوقی اتاق و فعالین اقتصادی در بخش صنایع ،در خصوص قطع برق عمدی اداره برق در محل اتاق بازرگانی و صنایع منطقه آزاد چابهار برگزار گردید.

اخبار مرتبط

پاسخی بگذارید